Szczegóły

Tytuł artykułu

Czesi pochowani w polskiej kwaterze cmentarza katolickiegow Jerozolimie

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×