Szczegóły

Tytuł artykułu

John J e f f e r s o n , The Holy Wars of King Wladislas and Sultan Murad. TheOttoman-Christian Confl ict from 1438–1444

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×