Szczegóły

Tytuł artykułu

Warfare in Eastern Europe, 1500–1800, red. Brian L. Davies

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×