Szczegóły

Tytuł artykułu

Boerries K u z m a n y , Brody. Eine galizische Grenzstadt im langen 19. Jahrhundert

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×