Szczegóły

Tytuł artykułu

Stanisław P i j a j , Opozycja w wiedeńskiej Radzie Państwa w latach siedemdziesiątychXIX w. (skład – organizacja – funkcjonowanie)

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×