Details

Title

Tadeusz D u b i c k i, Andrzej S u c h c i t z , Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939–1945. Słownik biograficzny, tom I

Journal title

Studia Historyczne

Yearbook

2013

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0025-1429
×