Szczegóły

Tytuł artykułu

Tadeusz D u b i c k i, Andrzej S u c h c i t z , Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939–1945. Słownik biograficzny, tom I

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×