Szczegóły

Tytuł artykułu

Działalność polityczna szlachty województwa krakowskiegopodczas bezkrólewia po Władysławie IV

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×