Szczegóły

Tytuł artykułu

Kwestia odzyskania niepodległości w działalności polskichpartii politycznych w Galicji (1914–1918)

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×