Szczegóły

Tytuł artykułu

Jean D e l u m e a u, Tajemnica Campanelli

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×