Szczegóły

Tytuł artykułu

Europa im 15. Jahrhundert. Herbst des Mittelalters – Frühling der Neuzeit?,red. Klaus H e r b e r s, Florian S c h u l l e r

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×