Szczegóły

Tytuł artykułu

Galizien im Diskurs. Inklusion, Exklusion, Repräsentation, red. Paula G i e r s c h,Franziska S c h ö ß l e r, Florian K r o b b

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×