Szczegóły

Tytuł artykułu

Janusz M i e r z w a, Starostowie Polski międzywojennej. Portret zbiorowy

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×