Szczegóły

Tytuł artykułu

Remembering Katyn, Alexander E t k i n d, Rory F i n n i n, Uilleam B l a c k e r,Julie F e d o r, Simon L e w i s, Maria M ä l k s o o, Matilda M r o z

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×