Szczegóły

Tytuł artykułu

Jacek P i e t r z a k, Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiejwojny światowej: ośrodki, instytucje, organizacje

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×