Szczegóły

Tytuł artykułu

Edmund N o w a k, Rozrachunki z przeszłością. Śledztwa i procesy oraz innenastępstwa funkcjonowania powojennych obozów na Górnym Śląsku

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×