Details

Title

Inskrypcje runiczne jako narzędzie zapamiętywania: międzysłowem mówionym a pisanym

Journal title

Studia Historyczne

Yearbook

2013

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0025-1429
×