Szczegóły

Tytuł artykułu

DEMOGRAPHIC AND ETHNIC CHANGES OCCURRINGIN OPAVA DURING THE 19TH CENTURY

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×