Szczegóły

Tytuł artykułu

CAUSES OF POPULATION GROWTH AND DECLINEIN KOŠICE IN THE 19TH CENTURY:A HISTORICAL AND DEMOGRAPHIC ANALYSIS

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×