Szczegóły

Tytuł artykułu

FROM A DEMOGRAPHIC ANCIEN RÉGIMETO MODERNITY IN FIFTY YEARS?THE RAPID DEMOGRAPHIC TRANSITIONOF KRAKÓW’S POPULATION AS COMPAREDTO OTHER CENTRAL EUROPEAN CITIES

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×