Szczegóły

Tytuł artykułu

NOWA HUTA IN PRACTICE:THE PROBLEMS OF EVERYDAY LIFEFOR ITS INHABITANTS

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×