Szczegóły

Tytuł artykułu

Dariusz K o ł o d z i e j c z y k, Zaproszenie do osmanistyki. Typologia i charakterystykaźródeł muzułmańskich sąsiadów dawnej Rzeczypospolitej: ImperiumOsmańskiego i Chanatu Krymskiego

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×