Szczegóły

Tytuł artykułu

Henryk K o c ó j, Dyplomaci sascy wobec powstania kościuszkowskiego

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×