Szczegóły

Tytuł artykułu

Janusz P e z d a, Historia Biblioteki Polskiej w Paryżu w latach 1838–1893

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×