Szczegóły

Tytuł artykułu

E. Natalie R o t h m a n, Brokering Empire. Trans-Imperial Subjects betweenVenice and Istanbul

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×