Szczegóły

Tytuł artykułu

Piotr Z y c h o w i c z, Pakt Ribbentrop–Beck czyli jak Polacy mogli u bokuIII Rzeszy pokonać ZSRR

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×