Szczegóły

Tytuł artykułu

Rana M i t t e r, Forgotten Ally. China’s Word War II, 1937–1945

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×