Szczegóły

Tytuł artykułu

Katherine L e b o w, Unfi nished Utopia. Nowa Huta, Stalinism, and Polish So -ciety, 1949–1956

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×