Szczegóły

Tytuł artykułu

Sytuacja polityczna i społeczna na Kresach Wschodnich w dobie pierwszego rozbioru w świetle sprawozdań dyplomatów papieskich

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×