Szczegóły

Tytuł artykułu

Feliks Kiryk, Miasta małopolskie w średniowieczu i czasach nowożytnych

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×