Details

Title

Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich a pożądane kierunki ich rozwoju<br>Territorial Differences among Rural Areas and the Desirable Directions of Rural Development

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 133

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×