Details

Title

Kierunki przebudowy obszarów wiejskich – zarys koncepcji<br>Directions of Rebuilding Rural Areas – An Approach Concept

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 133

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×