Szczegóły

Tytuł artykułu

Obszary wiejskie a planowanie przestrzenne – w poszukiwaniu koncepcji i wizji rozwoju Rural Areas vs. Spatial Planning – Searching for the Concepts and Visions of Rural Areas Development

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 133

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×