Details

Title

Regionalny potencjał biomasy w aspekcie rozwoju agroenergetyki w Polsce w perspektywie do 2020 r.<br>Regional Biomass Potential Consider in Agroenergetic Development in Poland in the Prospect to 2020 Year

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 133

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×