Szczegóły

Tytuł artykułu

Wiejskie obszary depopulacji w Polsce. Przykład Polski Południowo-Wschodniej<br>Rural Areas with Population Decline in South-Eastern Poland

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 133

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×