Details

Title

Poziom życia a procesy depopulacji na obszarach wiejskich woj. świętokrzyskiego<br>Standard of Living and Processes of Depopulation on the Rural Areas of the Świętokrzyskie Voivodeship

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 133

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×