Szczegóły

Tytuł artykułu

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich a teoria kontaktów. Przykład gminy Bieliny<br>Multifunctional Development of Rural Areas vs. Theory of Contacts. Gmina Bieliny Case

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 133

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×