Szczegóły

Tytuł artykułu

Wsparcie finansowe z programów ARiMR w ramach PRPW 2007-2013, dla zamieszkujących obszary wiejskie woj. świętokrzyskiego

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 133

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×