Details

Title

Rola samorządów terytorialnych w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich – przykład woj. świętokrzyskiego

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 133

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×