Szczegóły

Tytuł artykułu

Rola instytucji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 133

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×