Szczegóły

Tytuł artykułu

Polityka regionalna Polski w kontekście nowej perspektywy budżetowej UE<br>Regional Policy in Poland in the Context of New EU Financial Perspective

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 140

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×