Szczegóły

Tytuł artykułu

Rola polityki spójności po 2013 r. w procesie konwergencji społeczno-gospodarczej polskich regionów<br>The Role of Cohesion Policy in the Process of Socio-Economic Convergence of Polish Regions after 2013

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 140

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×