Szczegóły

Tytuł artykułu

Ewolucja zróżnicowania poziomu rozwoju regionów w Polsce a potrzeba polityki spójności<br>Evolution of Differentiation in Economic Growth of Regions in Poland and the Continuity of Cohesion Policy

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 140

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×