Szczegóły

Tytuł artykułu

Granica - stymulanta czy bariera rozwoju lokalnego?<br<Border - a Stimulant or a Barrier to Development?

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 140

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×