Details

Title

Wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej na rzecz spójności terytorialnej w Polsce - doświadczenia i perspektywy<Br>The Use of European Union Aid Funds for Territorial Cohesion - Experiences and Prospects

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 140

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×