Details

Title

Dziedzictwo kulturowe jako endogeniczny zasób rozwojowy jednostek terytorialnych (polskie doświadczenia w ramach dotychczasowych perspektyw planowania unijnego)<br>Cultural Heritage as an Endogenous Development Resource of Territorial Units: Polish Experiences in the Two EU Programming Periods

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 140

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×