Szczegóły

Tytuł artykułu

Wnioski na przyszłość z dotychczasowej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego (przykład Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013)<br>Conclusions for the Future from Realization of Regional Operational Programme by Małopolska Regional Operational Programme for 2007-2013

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 140

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×