Details

Title

Efektywność zarządzania rozwojem regionalnym w nowym okresie programowania po 2013 r.<br>Effi ciency of Regional Development Management in the New Period Programmed after 2013

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 140

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×