Szczegóły

Tytuł artykułu

Dylematy modelu instytucjonalnego zarządzania rozwojem województwa<br>Dilemmas to the Institutional Model of Regional Development Management

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 140

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×