Details

Title

Finanse samorządu terytorialnego barierą rozwoju regionalnego i lokalnego<br>Local Government Finance as a Barrier to Regional and Local Development

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 140

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×